top of page

איך לבחור את הטיפול המטיב לילד אפילפטי ?

היום אני הולכת ללמד אתכם איך לבחור את הטיפול הרפואי המטיב לילד בתוך שלל העצות והגישות השונות של הרופאים והדרג המקצועי.


פטנט פשוט שאני מלמדת הורים שמגיעים אלי ללמוד איך לתמוך בילדם שמתמודד עם אתגר אפילפסיה.


הורה לילד המתמודד עם אפילפסיה עומד מול דעות, חוות דעת והמלצות דרכי טיפול שונות שמגיעים מהצוותים המקצועיים שמטפלים בילדו.


במצבים האלו ההורה הוא זה שצריך לקבל החלטה מה מהדרכים שמוצעים לו הוא חושב שנכון לפעול.


איך מקבלים החלטה כאשר נדרש ידע מקצועי שאינו נמצא בידי ההורה ?

איך הורה יכול לקחת אחריות על דרכי הטיפול שאמורים לסייע ולקדם את ילדו ?

כאמא לילדה שהתמודדה עם אפילפסיה ומתמודדת כיום עם אתגרים רפואיים נוספים, מצאתי את עצמי במצבים בהם אני