• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

איזון תנועה

עודכן ב: 10 יונ 2018


ברגע שמטופלת נכנסת אלי לקליניקה אני קשובה לכל מילה.


למה ?


אני יודעת שכל מה שמתרחש מכאן והלאה מעיד על מה שהולך להיות בטיפול....

 

הפעם הופתעתי.

שיחת החולין הייתה על ריקוד. האיזון שנדרש הוא על תנועה.

כששאלתי איזו תנועה ? תנועה של ריקוד – היא מצאה את התנועה. ומשם נרקם סיפור מקסים שישב על טיפולים קודמים.


הקונפליקט בין חופש לבין מסגרת. בין רווקות לזוגיות ומשפחה. שחרור הפחד והאמונה שמשפחה היא דבר כובל ומגביל.


לראות בשלושה טיפולים את התהליך של החיבור לעצמה.


  • ההקשבה שזוגיות היא טובה עבורה.

  • שמשפחה וילד זה מה שהיא רוצה.

  • לראות איך הקונפליקט הופך להשלמה.


תודה על הזכות להיות חלקאם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה