• Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

בית אריה - פתח תקווה

איזון בית


האם חוסר איזון במרחב הביתי (הבית שלנו) משפיע על הבריאות, המצב הרגשי, הפרנסה,מערכות יחסים בין בני הבית ובין בני הבית לסביבה ?


האם יש קשר בין קשב וריכוז, דיכאון, מחלות פיזיות, תקשורת לקויה, יכולת ביטוי, שפע כלכלי...לבית שאינו מאוזן אנרגטית ?


התשובה : כן


איך ? מוזמנים לקרוא


הבית בו אנו גרים מכיל זיכרונות של הדירים שגרו לפננו, של אנשי המקצוע שעבדו בבית, של אורחים שונים שביקרו בבית,

האנרגיה שלהם נשארת בבית ומשפיעה על האיזון שלו וכך על בני הבית שגרים כיום בבית.


המרחב הפיזי שלנו גם מושפע מנוכחות אנרגיה אלקטרומגנטית המופצת מקווי הטלפון, אינטרנט ממכשירי חשמל, מעמוד חשמל הנמצא ברדיוס של הבית ועוד, ממתח גיאופטי כמו קווי הרטמן, רשת קרי, גם צינורות מים משפיעים על זרימת האנרגיה בבית.


האנרגיה המופצת מהם נפגשת עם האנרגיה שלנו ונוצר ריאקציה שהתוצאות שלה באות לידי ביטוי בסימפטום של שינה לא רגועה, מצבים רגשים, מריבות בבית, מחלות....


בתהליך של איזון הבית ניתן לאתר מהן הגורמים לחוסר האיזון, איפה החסימות שאינם מאפשרות לאנרגיה לזרום, מה חוסר האיזון מציף רגשית אצל בני הבית ומה דורש תיקון.


התיקונים נעשים בעזרת הבנת שורש החסימות, עיבוד והטמעה של זיכרונות חדשים ומעצמים

ובעזרת כרטיסים מגנטים שמאפשרים לשנות/ לווסת את האנרגיה המחלישה למעצימה.


כמאזנת רגשית מרגש אותי לראות את הקשר הישיר בין סימפטומים של בני הבית כמו :מחלות, זוגיות, תקשורת, שפע... לבין המרחב הביתי.


בשביל להמחיש הבאתי מספר של סיפורי מקרה:


י' הגיע אלי בגלל מריבות בלתי פוסקת בינה לבין בעלה, היא הגיעה פסימית, עם אמונה שלא ניתן לשנות אותו ושהתוצאה ברורה גירושים.

איזון הבית כיוון אותנו לעבוד על שינוי דפוסים מחשבתיים, גמישות, אמון, תוך כדי התהליך

י' למדה שהבן זוג אותו היא חיפשה נמצא איתה התהליך איפשר לו להשיל מעליו את הנוקשות והכניס יכולת לראות את י'.

המריבות הפכו לחילוקי דעות, בן הזוג שלה למד לראות את הצרכים שלה, למד להיות תומך מכיל ומכוון.


ה' עבדנו על נושא של חוסר תקשורת, הבעת רגשות כלפי חוץ וכלפי פנים, אי יכולת לבטא את הרגש גרם להתפרצויות זעם קשות.

במהלך האיזון הייתה הצפה בבית של מי ביוב שנכנסו ישירות מהחוץ פנימה (התברר שהצפה הזאת מתרחשת כל שנה במשך מספר שנים ולמרות ניסיונות רבים למצוא את מקור הסתימה לא הצליחו, במהלך האיזון הסתימה אותרה כדרך פלא והצפה הופסקה איתה עלתה יכולת הביטוי והבעת הרגש.


ח' ניסתה למכור את הבית שלה למעלה משנתיים, בתהליך האיזון עלה היכולת של בני הבית להתמודד עם שפע, עם מרחב גדול ופחד מאיבוד שליטה, כאשר עבדנו על החסמים שיצרו את הפחד מאיבוד שליטה ואת הקושי להיות בשפע ברוגע הבית נמכר.


איזון הבית מאפשר לבני הבית לחיות בהרמוניה עם עצמם, בני הבית, והבית עצמו להביא את עצמם למימוש הפוטנציאל שלהם, לעליית איכות החיים ואף להעלמת סימפטומים שונים.


רוצים גם ? מוזמנים להתקשר.אם יש לכם שאלות נוספות - אשיב עליהן בשמחה