top of page

אוטיזם - להפחית הימנעויות


מנטרות, משפטים קצרים שחוזרים על עצמם זה כלי נהדר לקידום ילדים על הרצף האוטיסטי

ביכולת תקשורת גבוהות והאמת גם נמוכות.


מנטרות מאפשרות לילד שבעתיד יהפוך למבוגר להתמקד במשפט שנותן כח ומפעיל את מערכת ההפעלה של המוח שאחראית ליצירת פעולות. (המוח החושב).


אני הסביר.


לילדים על הרצף האוטיסטי יש נטייה להתנהגות חזרתית, זה נותן להם ביטחון (מדומה) להצפה החושית שהם חווים בעת תקשורת עם הסביבה.


משפט קצר חזרתי, מאפשר לילד לחזור על המשפט במחשבה או בקול ודרכו להפחית את המתח, להרגיע את מערכת העצבים ולהצליח לסיים את המשימה.


זו פעולה שמתרחשת באופן אוטומטי, מחשבות יכולות לעורר מתח ולהיפך יכולות להפחית מתח.

זה לא סוד, שמנטרות וחזרה על משפטים מעצימים, משפיעים על דפוסי החשיבה ועל התגובות שמופעלות מאותה מחשבה.


לצורך המחשה, אני אתן דוגמא מהקליניקה שלי :


אמא שאני מלווה ביקשה שאלמד אותה דרך לגרום לבת שלה, בת ה- 12 להיכנס לשיעורי חינוך בבית הספר.

הילדה חוששת שהמורה או אחד מהתלמידים יפנו אליה בשאלה, אז היא לא נכנסת.


מוכר לכם ?